Logo všechny-autoškoly.cz
 
všechny-autoškoly.cz » praktické info » zákony » Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Zákon o provozu na pozemních komunikacích 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

       Účastníci provozu na pozemních komunikacích

       Provozovatel vozidla

       Pravidla provozu na pozemních komunikacích

       Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

       Řidičské oprávnění

       Řidičský průkaz

       Zabránění v jízdě a zadržení řidičského průkazu

REGISTR ŘIDIČŮ

BODOVÉ HODNOCENÍ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH ZÁKONEM

STÁTNÍ SPRÁVA

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ