Logo všechny-autoškoly.cz
 

Dopravní zařízení 

Navigace
Mohlo by Vás zajímat


Dopravní zařízení

§ 66

(1) Dopravní zařízení doplňuje dopravní značky a světelné a akustické signály, usměrňuje provoz na pozemních komunikacích a ochraňuje účastníky provozu na pozemních komunikacích.
(2) Provedení a tvary symbolů dopravních zařízení provedených podle prováděcího právního předpisu se nesmějí měnit; to neplatí pro dopravní zařízení se symboly, které mohou být obráceny, a se symboly, které jsou uvedeny jen jako vzory.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, význam, užití, provedení a tvary dopravních zařízení.
(4) Dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům.


Další v této části

                     Obecná, místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

                     Dopravní značky

                     Svislé dopravní značky

                     Vodorovné dopravní značky

                     Světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla

                     Dopravní zařízení

                     Speciální označení vozidel a osob

                     Zařízení pro provozní informace