Logo všechny-autoškoly.cz
 
všechny-autoškoly.cz » praktické info » zákony » PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Navigace
Mohlo by Vás zajímat

PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

       Účastníci provozu na pozemních komunikacích

                     Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích

                     Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

                     Povinnosti řidiče

                     Povinnosti řidiče motorového vozidla

                     Povinnosti řidiče tramvaje

                     Povinnosti učitele autoškoly

                     Povinnosti přepravované osoby

       Provozovatel vozidla

                     Povinnosti provozovatele vozidla

       Pravidla provozu na pozemních komunikacích

              Jízda vozidly

                     Jízda křižovatkou

                     Vlečení motorových vozidel

                     Osvětlení vozidel

                     Výstražná znamení

                     Znamení o změně směru jízdy

                     Železniční přejezd

                     Zastavení a stání

                     Otáčení a couvání

                     Vjíždění na pozemní komunikaci

                     Směr a způsob jízdy

                     Odbočování

                     Vyhýbání

                     Vzdálenost mezi vozidly

                     Rychlost jízdy

                     Předjíždění

                     Objíždění

                     Jízda ve zvláštních případech

                     Jízda v jízdních pruzích

              Jízda vozidly ve zvláštních případech

                     Provoz na dálnici

                     Provoz v obytné a pěší zóně

                     Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

              Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel

                     Omezení jízdy některých vozidel

                     Čerpání pohonných hmot

                     Překážka provozu na pozemních komunikacích

                     Zastavení vozidla v tunelu

                     Dopravní nehoda

              Přeprava osob a nákladu

                     Přeprava osob

                     Přeprava osob vozidlem hromadné dopravy osob

                     Přeprava osob vozidlem taxislužby

                     Přeprava osob v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru

                     Přeprava nákladu

              Zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířeti a vedení a hnaní zvířat

                     Chůze

                     Útvar chodců

                     Jízda na jízdním kole

                     Jízda potahovými vozidly a ručními vozíky

                     Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat

       Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

              Úprava provozu na pozemních komunikacích

                     Obecná, místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

                     Dopravní značky

                     Svislé dopravní značky

                     Vodorovné dopravní značky

                     Světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla

                     Dopravní zařízení

                     Speciální označení vozidel a osob

                     Zařízení pro provozní informace

              oddíl 2

                     Řízení provozu na pozemních komunikacích

                     Řízení provozu světelnými signály

                     Řízení provozu pokyny policisty

              Vztahy mezi úpravami provozu na pozemních komunikacích, jejich stanovení a užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací

                     Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích

                     Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

                     Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací

              Zastavování vozidel