Logo všechny-autoškoly.cz
 
všechny-autoškoly.cz » praktické info » zákony » Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 

Navigace
Mohlo by Vás zajímat

Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

              Úprava provozu na pozemních komunikacích

                     Obecná, místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

                     Dopravní značky

                     Svislé dopravní značky

                     Vodorovné dopravní značky

                     Světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla

                     Dopravní zařízení

                     Speciální označení vozidel a osob

                     Zařízení pro provozní informace

              oddíl 2

                     Řízení provozu na pozemních komunikacích

                     Řízení provozu světelnými signály

                     Řízení provozu pokyny policisty

              Vztahy mezi úpravami provozu na pozemních komunikacích, jejich stanovení a užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací

                     Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích

                     Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

                     Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací

              Zastavování vozidel