Logo všechny-autoškoly.cz
 

Zařízení pro provozní informace 

Navigace
Mohlo by Vás zajímat


Zařízení pro provozní informace

§ 68

(1) Zařízení pro provozní informace uvádí aktuální údaje, které jsou pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích významné, například nehoda, smog, doba jízdy k určenému cíli, orientace na záchytné parkoviště, teplota vozovky nebo vzduchu.
(2) Provedení a tvary symbolů zařízení pro provozní informace se mohou měnit; to neplatí, jsou-li na tabulích pro provozní informace užity symboly dopravních značek, světelných signálů nebo dopravních zařízení; ustanovení § 62 odst. 4 není tímto dotčeno.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví význam, užití, provedení a tvary symbolů určených pro užití na zařízení pro provozní informace.
(4) Zařízení pro provozní informace musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům.


Další v této části

                     Obecná, místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

                     Dopravní značky

                     Svislé dopravní značky

                     Vodorovné dopravní značky

                     Světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla

                     Dopravní zařízení

                     Speciální označení vozidel a osob

                     Zařízení pro provozní informace