Logo všechny-autoškoly.cz
 

Dopravní značka "Děti" 

název dopravní značky: Děti
skupina: výstražné dopravní značky
označení: A 12

popis: upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se v její blízkosti děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky
Další značky
« Pozor, přechod pro chodceZvířata »