Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 
VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz » poradna / diskuze

Poradna / diskuze 

Návrat zpět do sekce Pro autoškoly


Vložení reakce na příspěvek:

Původní příspěvek:RE: Mohu si udělat nový ŘP v cizině, když máte v ČR zákaz řízení?

Zdravím pane P.N.

Žádný stát nemůže rozšířit působnost svých vnitrostátních právních předpisů mimo území, nad nímž vykonává svou svrchovanou moc. Uvedené znamená, že zahraniční orgány můžou uplatňovat veškeré své vnitrostátní předpisy týkající se omezení nebo případně i zrušení řidičského oprávnění jen v rámci svého území (tj. německé orgány jen v rámci území Německa, slovenské orgány jen v rámci Slovenska apod.).

S uvedeným dále souvisí i skutečnost, že samotné řidičské oprávnění je veřejnou listinou vydanou orgány České republiky. V případě, že zahraniční orgány odeberou pachateli přestupku či trestného činu jeho řidičské oprávnění, nemají pravomoc toto dále zadržovat po celou dobu výkonu uloženého trestu zákazu činnosti, a standardně toto řidičské oprávnění buďto vrátí danému řidiči nebo ho zašlou příslušným tuzemským úřadům, u kterých pak daný řidič může požádat o jeho vrácení a následně pokračovat v řízení motorových vozidel na území České republiky (případně i v jiných státech, s výjimkou státu, ve kterém mu byl zákaz řízení motorových vozidel uložen). Příslušné české orgány pak můžou s daným řidičem případně zahájit řízení o odebrání řidičského oprávnění.

Závěr

Jak vyplývá z výše uvedeného, v případě udělení zákazu činnosti spočívajícímu v zákazu řízení motorových vozidel ze strany zahraničních orgánů, bude s ohledem na zásadu teritoriality tento zákaz platit vždy pouze na území daného státu. Zahraniční orgány rovněž nejsou oprávněny zadržovat předmětné řidičské oprávnění po celou dobu trvání trestu, kdy toto jsou povinni vrátit danému řidiči, resp. zaslat příslušným tuzemským úřadům. O odebrání řidičského oprávnění vydaného v České republice pak budou příslušné rozhodovat vždy pouze české orgány, které předmětné řidičské oprávnění vydali.


Nadpis příspěvku:
Text příspěvku:
Jméno/přezdívka:
E-mailová adresa - opravdová a platná (*):
Zobrazení e-mailové adresy:

*) Pro vložení příspěvku je nutné uvést platnou e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán autorizační e-mail. Pokud jste provozovatelem autoškoly, prosím přihlašte se.