Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 
VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz » bodový systém

Bodový systém řidičů 

Bodový systém řidičů

Bodový systém (hodnocení řidičů) slouží ke sledování opakovaného páchání dopravních přestupků nebo trestných činů. Jedná se o jeden z nástrojů nástrojů, jimiž je vynucováno dodržování pravidel silničního provozu.

Bodový systém byl v ČR zaveden v roce 2006 na základě zákonů č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb., kterými byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Od té doby se vybodovalo už přes 35.000 řidičů.

Jak funguje bodový systém

Základní pravidla bodového systému řidičů jsou velmi jednoduchá, posuďte sami:

Přičítání a odečítání bodů

Za každý bodovaný přestupek získá řidič 2-7 trestných bodů v registru řidičů, který vede Ministerstvo dopravy. Body se i odečítají, a to buď automaticky po roce řízení bez ztráty bodu nebo absolvováním školení bezpečné jízdy.

Vybodování

Po dosažení 12 bodů dochází k tzv. vybodování. Řidič od příslušného úřadu obce s rozšířenou působností obdrží informaci o dosažení 12 bodů a výzvu k odevzdání řidičského průkazu. Do 5 pracovních dnů od doručení této výzvy ztrácí řidič i řidičské oprávnění.

Pozbytí řidičského oprávnění se lze v některých případech zabránit podáním námitky proti záznamu bodů a v následném správním řízení s řidičem.

Vrácení řidičského průkazu

Pokud řidič přijde o řidičský průkaz v důsledku vybodování, může požádat o vrácení řidičského průkazu nejdříve po jednom roce a po:

Jak zjistit aktuální počet bodů

Aktuální stav bodového konta řidiče lze zjistit na Výpisu z bodového hodnocení řidiče, který lze získat na každém Czech POINTu, tedy např. na pobočkách České pošty.

Další informace

Další užitečné informace o bodovém systému získáte na následujících stránkách: