Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 

Řidičská oprávnění 

Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

Skupiny řidičských oprávnění

Popis skupin a podskupin řidičských oprávnění jsou popsány v paragrafu 81 zákona 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemníh komunikacích)


A


A1


A2


Am


B


B1


B+E


C


C1


C1+E


C+E


D


D1


D1+E


D+E


T