Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 
VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz » poradna / diskuze

Poradna / diskuze 

Návrat zpět do sekce Pro autoškoly


Vložení reakce na příspěvek:

Původní příspěvek:RE: Dotaz

Dobrý den.

Pro odpověď se musíme podívat do zákona 361/2000, § 81, Rovnocennost řidičských oprávnění

(1) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu

c) B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1,

(2) Řidičské oprávnění udělené pro kteroukoli skupinu s výjimkou skupiny T opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM.

Výše uvedené se týká traktorů o nejvyšší přípustné hmotnosti nad 3.500kg.

V dnešní době však můžete mít i traktor do 3.500kg, některé čtyřkolky jsou registrovány také jako traktor. Pro taková vozidla postačuje řidičské oprávnění pro skupinu B.

§80a, odstavec 1, písmeno f) - Do skupiny vozidel skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

1. nepřevyšující 750 kg,

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo

3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,

Z internetu:
Dostal jsem odpověď z ministerstva ohledně řízení traktorů do 3500kg s "B"čkem


Věc: Žádost o vysvětlení problematiky řidičského oprávnění potřebného k řízení traktoru do
3 500 kg

Vážený pane,
k zaslané žádosti ve výše uvedené věci Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů‚ dále jen "Ministerstvo dopravy“), sděluje následující.
Ministerstvo dopravy předně konstatuje, že není žádným právním předpisem zmocněno k podávání výkladu ustanovení zákona, k tomu je zmocněn pouze soud ve své rozhodovací pravomoci.
Podle § 80a odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb. je držitel řidičského oprávnění pro skupinu vozidel B oprávněn řídit motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e) citovaného odstavce, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, k nímž může být připojeno přípojné vozidlo dále specifikované v bodě 1 a 2 citovaného písmena. Na základě výše uvedeného je Ministerstvo dopravy toho názoru, že držitel řidičského oprávnění pro skupinu B může řídit Vámi v žádosti uvedený traktor, za dodržení ostatních ustanovení citovaného zákona a ostatních příslušných právních předpisů.

S pozdravem MDČR

Nadpis příspěvku:
Text příspěvku:
Jméno/přezdívka:
E-mailová adresa - opravdová a platná (*):
Zobrazení e-mailové adresy:

*) Pro vložení příspěvku je nutné uvést platnou e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán autorizační e-mail. Pokud jste provozovatelem autoškoly, prosím přihlašte se.