Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 
VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz » poradna / diskuze

Poradna / diskuze 

Návrat zpět do sekce Pro autoškoly


Vložení reakce na příspěvek:

Původní příspěvek:RE: Informácie

Dobrý den,

jako cizí státní příslušník si v ČR můžete udělat řidičský průkaz.
Společně s přihláškou do autoškoly musíte doložit lékařské potvrzení, které vystaví každý praktický lékař (nejlépe ten, ke kterému chodíte).
K žádosti o přijetí k výuce a výcviku žadatel přikládá doklad o své zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který ke dni podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce.
Po ukončení autoškoly musíte složit zkoušky, které se dělají z testu pravidel silničního provozu a z praktické jízdy.
Po úspěšném složení zkoušek můžete požádat jakýkoliv úřad s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu.

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která
a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,
b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
d) má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,
f) není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění, osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel a která v období předcházejícího 1 roku nedosáhla počtu 12 bodů v bodovém hodnocení,
g) není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
h) nevykonává závazek zdržet se řízení motorových vozidel, ke kterému se zavázala pro účely podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání.

Pozor na splnění podmínky uvedené v písmenu d) !
Obvyklé bydliště znamená, že zde bydlíte minimálně 185 dnů V KALENDÁŘNÍM ROCE.

Nadpis příspěvku:
Text příspěvku:
Jméno/přezdívka:
E-mailová adresa - opravdová a platná (*):
Zobrazení e-mailové adresy:

*) Pro vložení příspěvku je nutné uvést platnou e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán autorizační e-mail. Pokud jste provozovatelem autoškoly, prosím přihlašte se.