Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 

Dopravní značka "Nápis na vozovce" 

název dopravní značky: Nápis na vozovce
skupina: ostatní vodorovné dopravní značky
označení: V 15

popis: vyjadřuje různé doplňující údaje, například "BUS", "TRAM", "PRAHA", "STOP", "ŠKOLA"; užít lze i vhodné symboly
Další značky
« Jízdní pruh pro cyklistyBezpečný odstup »