Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 

Dopravní značka "Parkovací pruh" 

název dopravní značky: Parkovací pruh
skupina: označení stání a parkovišť
označení: V 10d

popis: Označení stání a parkovišť se užívají k vyznačení dovoleného zastavení a stání a případně stanovení způsobu stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace; při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu
Další značky
« Stání šikméVyhrazené parkoviště »