Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 

Dopravní značka "Tvar dvou křižovatek" 

název dopravní značky: Tvar dvou křižovatek
skupina: dodatkové tabulky
označení: E 2d

popis: vyznačuje skutečný tvar dvou po sobě následujích křižovatek a též hlavní a vedlejší pozemní komunikaci
Další značky
« Tvar křižovatkyVzdálenost »