Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 

Dopravní značka "Blízká návěst" 

název dopravní značky: Blízká návěst
skupina: informační značky směrové
označení: IS 13

popis: informuje o nejbližším cíli a o vzdálenosti v kilometrech k němu; umísťuje se zpravidla po levé straně pozemní komunikace z opačné strany značky Obec
Další značky
« Konec obce v jazyce národnostní menšinyHranice územního celku »