Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 
VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz » praktické info » dopravní značky » Informativní dopravní značky směrové

Informativní dopravní značky směrové Informativní dopravní značky směrové

Informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci nebo mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisemIS 10a: Návěst změny směru jízdy
IS 10b: Návěst změny směru jízdy
IS 10c: Návěst změny směru jízdy
IS 10d: Návěst změny směru jízdy s omezením
IS 11a: Návěst před objížďkou
IS 11b: Směrová tabule pro vyznačení objížďky
IS 11c: Směrová tabule pro vyznačení objížďky
IS 11d: Směrová tabule pro vyznačení objížďky
IS 12a: Obec
IS 12b: Konec obce
IS 12c: Obec v jazyce národnostní menšiny
IS 12d: Konec obce v jazyce národnostní menšiny
IS 13: Blízká návěst
IS 14: Hranice územního celku
IS 15a: Jiný název
IS 15b: Jiný název
IS 16a: Dálnice
IS 16b: Silnice I. třídy
IS 16c: Silnice I. třídy
IS 16d: Silnice II. třídy
IS 17: Silnice pro mezinárodní provoz
IS 18a: Kilometrovník
IS 18b: Kilometrovník
IS 19a: Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)
IS 19b: Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)
IS 19c: Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)
IS 19d: Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)
IS 1a: Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)
IS 1b: Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli)
IS 1c: Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)
IS 1d: Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli)
IS 20: Návěst před křižovatkou pro cyklisty
IS 21a: Směrová tabulka pro cyklisty
IS 21b: Směrová tabulka pro cyklisty
IS 21c: Směrová tabulka pro cyklisty
IS 22a: Označení názvu ulice
IS 22b: Označení názvu ulice
IS 22c: Označení názvu ulice
IS 22d: Označení názvu ulice
IS 22e: Označení názvu ulice
IS 22f: Označení názvu ulice
IS 23: Kulturní nebo turistický cíl - návěst
IS 24a: Kulturní nebo turistický cíl
IS 24b: Kulturní nebo turistický cíl
IS 24c: Komunální cíl
IS 2a: Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem)
IS 2b: Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)
IS 2c: Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem)
IS 2d: Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)
IS 3a: Směrová tabule (s jedním cílem)
IS 3b: Směrová tabule (s dvěma cíli)
IS 3c: Směrová tabule (s jedním cílem)
IS 3d: Směrová tabule (s dvěma cíli)
IS 4a: Směrová tabule (s jedním místním cílem)
IS 4b: Směrová tabule (s dvěma místními cíli)
IS 4c: Směrová tabule (s jedním místním cílem)
IS 4d: Směrová tabule (s dvěma místními cíli)
IS 5: Směrová tabule k jinému cíli
IS 6a: Návěst před křižovatkou
IS 6b: Návěst před křižovatkou
IS 6c: Návěst před křižovatkou
IS 6d: Návěst před křižovatkou
IS 6e: Návěst před křižovatkou
IS 6f: Návěst před křižovatkou
IS 6g: Návěst před křižovatkou
IS 7a: Výjezd
IS 7b: Výjezd
IS 8a: Dálková návěst
IS 8b: Dálková návěst
IS 9a: Návěst před křižovatkou
IS 9b: Návěst před křižovatkou
IS 9c: Návěst před křižovatkou
IS 9d: Návěst před křižovatkou
IS 9e: Návěst před křižovatkou