Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 

Dopravní značka "Konec obce" 

název dopravní značky: Konec obce
skupina: informační značky směrové
označení: IS 12b

popis: označuje konec obce; značka ukončuje platnost značky Obec a značky Nejvyšší dovolená rychlost
Další značky
« ObecObec v jazyce národnostní menšiny »