Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 

Dopravní značka "Padající kamení" 

název dopravní značky: Padající kamení
skupina: výstražné dopravní značky
označení: A 18

popis: upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít k sesuvům nebo padání kamenů na vozovku; symbol může být obrácen
Další značky
« Odlétávající štěrkCyklisté »