Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 
VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz » praktické info » dopravní značky » Výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky Výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnostiA 10: Světelné signály
A 11: Pozor, přechod pro chodce
A 12: Děti
A 13: Zvířata
A 14: Zvěř
A 15: Práce
A 16: Boční vítr
A 17: Odlétávající štěrk
A 18: Padající kamení
A 19: Cyklisté
A 1a: Zatáčka vpravo
A 1b: Zatáčka vlevo
A 20: Letadla
A 21: Pozor, tunel
A 22: Jiné nebezpečí
A 23: Kolona
A 24: Náledí
A 25: Tramvaj
A 26: Mlha
A 27: Nehoda
A 28: Nebezpečná krajnice
A 29: Železniční přejezd se závorami
A 2a: Dvojitá zatáčka první vpravo
A 2b: Dvojitá zatáčka, první vlevo
A 3: Křižovatka
A 30: Železniční přejezd bez závor
A 31a: Návěstní deska (240 m)
A 31b: Návěstní deska (160 m)
A 31c: Návěstní deska (80 m)
A 32a: Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný
A 32b: Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný
A 4: Pozor, kruhový objezd
A 5a: Nebezpečné klesání
A 5b: Nebezpečné stoupání
A 6a: Zúžená vozovka (z obou stran)
A 6b: Zúžená vozovka (z jedné strany)
A 7a: Nerovnost vozovky
A 7b: Pozor, zpomalovací práh
A 8: Nebezpečí smyku
A 9: Provoz v obou směrech