Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 

Dopravní značka "Směrová tabule k jinému cíli" 

název dopravní značky: Směrová tabule k jinému cíli
skupina: informační značky směrové
označení: IS 5

popis: informuje vhodným nápisem nebo symbolem o směru, popřípadě o vzdálenosti k jinému cíli než obci nebo její části; jiný cíl je zejména dopravně přístupný veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj není určena jiná dopravní značka; za jiný cíl se považují zejména "Letiště", "Nádraží", "Výstaviště", "Průmyslová zóna", "Nákupní zóna"
Další značky
« Směrová tabule (s dvěma místními cíli)Návěst před křižovatkou »