Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 

Dopravní značka "Tunel" 

název dopravní značky: Tunel
skupina: informační značky provozní
označení: IP 8a

popis: označuje blízkost vjezdu do tunelu, kde platí zvláštní pravidla provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu
Další značky
« Přejezd pro cyklistyKonec tunelu »