Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 
VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz » praktické info » dopravní značky » Informativní dopravní značky provozní

Informativní dopravní značky provozní Informativní dopravní značky provozní

Informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci nebo mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisemIP 10a: Slepá pozemní komunikace
IP 10b: Návěst před slepou pozemní komunikací
IP 11a: Parkoviště
IP 11b: Parkoviště
IP 11c: Parkoviště
IP 11d: Parkoviště
IP 11e: Parkoviště
IP 11f: Parkoviště
IP 11g: Parkoviště
IP 12: Vyhrazené parkoviště
IP 13a: Kryté parkoviště
IP 13b: Parkoviště s parkovacím kotoučem
IP 13c: Parkoviště s parkovacím automatem
IP 13d: Parkoviště P + R
IP 14a: Dálnice
IP 14b: Konec dálnice
IP 15a: Silnice pro motorová vozidla
IP 15b: Konec silnice pro motorová vozidla
IP 15c: Mýtné
IP 15d: Konec mýtného
IP 16: Uspořádání jízdních pruhů
IP 17: Uspořádání jízdních pruhů
IP 18a: Zvýšení počtu jízdních pruhů
IP 18b: Snížení počtu jízdních pruhů
IP 18c: Jízdní pruh pro pomalá vozidla
IP 19: Řadicí pruhy
IP 1a: Okruh
IP 1b: Změna směru okruhu
IP 2: Zpomalovací práh
IP 20a: Vyhrazený jízdní pruh
IP 20b: Konec vyhrazeného jízdního pruhu
IP 21: Omezení v jízdním pruhu
IP 22: Změna místní úpravy
IP 23a: Objíždění tramvaje
IP 23b: Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)
IP 24: Únikový pruh
IP 25a: Zóna s dopravním omezením
IP 25b: Konec zóny s dopravním omezením
IP 26a: Obytná zóna
IP 26b: Konec obytné zóny
IP 27a: Pěší zóna
IP 27b: Konec pěší zóny
IP 28: Nejvyšší dovolené rychlosti
IP 28a: Zpoplatnění provozu
IP 29: Střídavé řazení
IP 3: Podchod nebo nadchod
IP 30: Státní hranice
IP 4a: Jednosměrný provoz
IP 4b: Jednosměrný provoz
IP 5: Doporučená rychlost
IP 6: Přechod pro chodce
IP 7: Přejezd pro cyklisty
IP 8a: Tunel
IP 8b: Konec tunelu
IP 9: Nouzové stání