Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 
VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz » dopravní značky » zákazové značky » Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez

Dopravní značka "Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez" 

název dopravní značky: Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez
skupina: zákazové značky
označení: B 17

popis: rozhodující je okamžitá délka vozidla nebo soupravy včetně nákladu
Další značky
« Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mezZákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad »