Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 
VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz » praktické info » dopravní značky » Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezeníB 1: Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)
B 10: Zákaz vjezdu ručních vozíků
B 11: Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
B 12: Zákaz vjezdu vyznačených vozidel
B 13: Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
B 14: Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez
B 15: Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez
B 16: Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez
B 17: Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez
B 18: Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad
B 19: Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody
B 2: Zákaz vjezdu všech vozidel
B 20a: Nejvyšší dovolená rychlost
B 20b: Konec nejvyšší dovolené rychlosti
B 21a: Zákaz předjíždění
B 21b: Konec zákazu předjíždění
B 22a: Zákaz předjíždění pro nákladní automobily
B 22b: Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily
B 23a: Zákaz zvukových výstražných znamení
B 23b: Konec zákazu zvukových výstražných znamení
B 24a: Zákaz odbočování vpravo
B 24b: Zákaz odbočování vlevo
B 25: Zákaz otáčení
B 26: Konec všech zákazů
B 27: Povinnost zastavit vozidlo
B 28: Zákaz zastavení
B 29: Zákaz stání
B 30: Zákaz vstupu chodců
B 31: Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti
B 32: Jiný zákaz
B 33: Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem
B 34: Nejmenší vzdálenost mezi vozidly
B 3a: Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku
B 3b: Zákaz vjezdu osobních automobilů
B 4: Zákaz vjezdu nákladních automobilů
B 5: Zákaz vjezdu autobusů
B 6: Zákaz vjezdu traktorů
B 7: Zákaz vjezdu motocyklů
B 8: Zákaz vjezdu jízdních kol
B 9: Zákaz vjezdu potahových vozidel