Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 

Dopravní značka "Změna směru okruhu" 

název dopravní značky: Změna směru okruhu
skupina: informační značky provozní
označení: IP 1b

popis: označuje okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části; je-li zřízeno více okruhů, označují se ve spodní části značky římskými číslicemi postupně od středu obce; podpůrně se užívá i pruhů stejné barvy na sloupech veřejného osvětlení apod.
Další značky
« OkruhZpomalovací práh »