Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 
VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz » Řidičské průkazy » Platnost řidičských průkazů

Platnost řidičských průkazů 

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. V současné době je vydáván řidičský průkaz ve formátu plastové karty. Definici řidičských průkazů stanovuje vyhláška 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 "o řidičských průkazech a o registru řidičů".

Platnost řidičských průkazů

V současné době platí v České republice 7 typů řidičských průkazů- dříve vydané typy však bude nutné vyměnit za nové. Zde si můžete zkontrolovat, do kdy je možné používat jednotlivé typy řidičských průkazů a k jakému datu tyto řidičské průlazy přestávají platit a bude je nutné vyměnit. Všechny řidičské průkazy vydávané od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004 (typy 1-6) jsou nadále platné, a to i ve všech členských státech Evropské unie.Informace potřebné pro výměnu staršího typu řidičského průkazu za nový naleznete na stránce Výměna řidičiských průkazů. Raději nenechávejte výměnu řidičského průkazu na poslední chvíli :)

Řidičské průkazy vydané před 1. červencem 1964

Řidičské průkazy vydané před 1. 7. 1964 jsou v současné době již neplatné a jejich výměna byla možná do konce roku 2002. Pokud vlastníte tento typ řidiřského průkazu, je nutné si podat novou žádost o vydání řidičského průkazu.

Řidičský průkaz - Typ 1

Řidičský průkaz typu 1 byl vydáván od 1. 7. 1964 do roku 1986. Tento typ řidičského průkazu bylo nutné vyměnit nejpozději do 31. prosince 2007 - v tuto chvíli již není platný.

Řidičský průkaz typu 1

Řidičský průkaz - Typ 2

Řidičský průkaz typu 2 byl vydáván v letech 1987 až 1991. Tento typ řidičského průkazu přestal platit ke konci roku 2007 - v tuto chvíli již není platný.

Řidičský průkaz typu 2

Řidičský průkaz - Typ 3

Řidičský průkaz typu 3 byl vydáván od roku 1992 do roku 1993. Stejně jako řidičské průkazy typu 1 a 2, platil tento typ řidičského průkazu pouze do 31. prosince 2007 a v tuto chvíli tedy již neplatí

Řidičský průkaz typu 3

Řidičský průkaz - Typ 4

Řidičský průkaz typu 4 byl vydáván v letech 1993-1996. Platnost tohoto typu řidičského průkazu byla stanovena do konce roku 2010. Výměna řidičského průkazu proto musí proběhnout do 31. prosince 2010.

Řidičský průkaz typu 4

Řidičský průkaz - Typ 5

Řidičský průkaz typu 5 byl vydáván od roku 1997 do roku 2000. Stejně jako v případě řidičského oprávnění typu 4, i platnost řidičského průkazu typu 5 končí k 31. 12. 2010.

Řidičský průkaz typu 5

Řidičský průkaz - Typ 6

Řidičský průkaz typu 6 byl vydáván od roku 2001 do 30. dubna 2004. Výměnu těchto řidičských průkazů stačí provést až později- jejich platnost končí k 31. prosinci 2013.

Řidičský průkaz typu 6

Řidičský průkaz - Typ 7

Řidičský průkaz typu 7 je posledním typem řidičských průkazů, které se v České republice vydávají (od 1. května 2004). Výměna tohoto typu řidičského průkazu není nutná.

Řidičský průkaz typu 7 - přední strana

Řidičský průkaz typu 7 - zadní strana