Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 
VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz » Řidičské průkazy » Vydání řidičského průkazu

Vydání řidičského průkazu 

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. V současné době je vydáván řidičský průkaz ve formátu plastové karty. Definici řidičských průkazů stanovuje vyhláška 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 "o řidičských průkazech a o registru řidičů".

Vydání řidičského průkazu

Podmínkou vydání řidičského průkazu je udělené řidičské oprávnění, které je uděleno na základě složení zkoušky z odborné způsobilosti po splnění dalších podmínek (věk, zdravotní způsobilost). Pokud máte některý z dřívějších typů řidičských průkazů a chcete jej vyměnit za nový typ, podívejte se na stránku Výměna řidičských průkazů.

Postup vydání řidičiského průkazu

  • na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR se vyplní žádost a předloží jedna barevná nebo černobílá průkazová fotografie (35x45 mm)
  • přestože je k dispozici ke stažení ukázka žádosti, je nutné vyplnit originální tiskopis- nelze použít vytištěný formulář. Žádost nesmí být přehýbána nebo jakkoli zmačkána, deformována.
  • nový řidičský průkaz je obvykle vyhotoven do 15-20 dnů
  • řidičský průkaz je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci
  • vydání řidičského průkazu je zpoplatněno částkou 50,- Kč

Žádost o vydání řidičského průkazu

  • při žádosti o vydání řidičského průkazu je nutné vždy použít originální tiskopis. Níže uvedený vzor proto NELZE POUŽÍT.
  • před vyplněním formuláře si přečtěte Pokyny pro vyplnění žádosti
  • Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - přední strana   Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - zadní strana

Právní postup vyřízení žádosti je stanoven Zákonem č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích) a vyhláškou č. 31/2001 Sb. (o řidičských průkazech a o registru řidičů).