Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 
VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz » Řidičské průkazy » Výměna řidičiských průkazů

Výměna řidičiských průkazů 

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. V současné době je vydáván řidičský průkaz ve formátu plastové karty. Definici řidičských průkazů stanovuje vyhláška 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 "o řidičských průkazech a o registru řidičů".

Výměna řidičiských průkazů

Na této stránce naleznete potřebné informace pro výměnu starších typů řidičských průkazů za nový. Platnost jednotlivých typů řidičských průkazů můžete zjistit na stránce Platnost řidičiských průkazů.

Postup výměny řidičiského průkazu

  • na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR se vyplní žádost a předloží jedna barevná nebo černobílá průkazová fotografie (35x45 mm)
  • přestože je k dispozici ke stažení ukázka žádosti, je nutné vyplnit originální tiskopis- nelze použít vytištěný formulář
  • nový řidičský průkaz je obvykle vyhotoven do 15-20 dní
  • původní řidičský průkaz se úředně znehodnotí při vydání nového řidičského průkazu
  • výměna je prováděna ZDARMA

Právní postup vyřízení žádosti je stanoven Zákonem č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích) a vyhláškou č. 31/2001 Sb. (o řidičských průkazech a o registru řidičů).

Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu

  • při žádosti o vydání řidičského průkazu je nutné vždy použít originální tiskopis. Níže uvedený vzor proto NELZE POUŽÍT
  • před vyplněním formuláře si přečtěte Pokyny pro vyplnění žádosti
    Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - přední strana   Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu - zadní strana

Právní postup vyřízení žádosti je stanoven Zákonem č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích) a vyhláškou č. 31/2001 Sb. (o řidičských průkazech a o registru řidičů).