Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 

Dopravní značka "Kilometrovník" 

název dopravní značky: Kilometrovník
skupina: informační značky směrové
označení: IS 18a

popis: označuje staničení, tj. vzdálenost od počátku pozemní komunikace; značka může být doplněna tabulkou se symbolem čísla dálnice nebo silnice a případně s označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace
Další značky
« Silnice pro mezinárodní provozKilometrovník »