Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 

Dopravní značka "Kilometrovník" 

název dopravní značky: Kilometrovník
skupina: informační značky směrové
označení: IS 18b

popis: označují staničení, tj. vzdálenost od počátku pozemní komunikace; šipkou se vyznačuje směr k nejbližší hlásce tísňového volání; značka může být doplněna tabulkou se symbolem čísla dálnice nebo silnice a případně s označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace
Další značky
« KilometrovníkSměrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) »