Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 

Dopravní značka "Parkoviště" 

název dopravní značky: Parkoviště
skupina: informační značky provozní
označení: IP 11g

popis: označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání; symboly ve spodní části značky, které mohou být obráceny, vyznačují stanovené způsoby stání na parkovišti; tyto symboly mohou být vyznačeny i na dodatkové tabulce; poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce; na místech, kde je dovoleno stání na chodníku, nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný




Další značky
« ParkovištěVyhrazené parkoviště »