Logo VŠECHNY-AUTOŠKOLY.cz MENU
 

Dopravní značka "Vyhrazené parkoviště" 

název dopravní značky: Vyhrazené parkoviště
skupina: informační značky provozní
označení: IP 12

popis: údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno, například název organizace, státní poznávací značka a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce; tyto údaje mohou být uvedeny i na značce místo nápisu, například "RÉSERVÉ", "TAXI", "BUS"; mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud to není jinak zakázáno
Další značky
« ParkovištěKryté parkoviště »